Geschiedenis

Begint bij Dirk Rebel

De geschiedenis van ons bedrijf begint bij Dirk Rebel, de vader van Henk Rebel en de opa van Dirk Rebel jr. Dirk Rebel volgde in zijn jeugd verschillende tuinbouwcursussen, waarbij hij bij diverse kwekerijen en hoveniersbedrijven werkte om tuinbouw- en tuinaanlegervaring op te doen. Nadat door ‘de Erfgooiers' in 1936 aan haar leden een uitkering werd gedaan, vestigde de initiator van ons bedrijf zich als zelfstandig hovenier. Dit bedrijf had zoveel succes, dat al snel enkele medewerkers in dienst moesten worden genomen om het werk aan te kunnen. Omdat het in die tijd niet eenvoudig was om aan coniferen, heesters, vaste planten en éénjarige planten te komen, kocht de oprichter van ons bedrijf een perceel tuinbouwgrond, om daarop zelf een aantal moeilijk te verkrijgen planten te gaan kweken.

Als een van de eerste in het Gooi

Omstreeks 1956 kocht hij vervolgens aan de Huizerstraatweg een perceel van ongeveer 2 hectare groot. Als een van de eerste in het Gooi werd naast de kwekerij en het hoveniersbedrijf gestart met de verkoop van bomen en planten aan zowel hoveniers als aan particulieren. Dit is de oervorm van een tuincentrum, toen nog bekend onder de naam ‘siertuincentrum'. De naam siertuincentrum wordt momenteel door ons nog steeds en met trots gebruikt. Dus aan onze naam kan men nog steeds zien dat het bij ons bedrijf nog steeds en vooral draait om de beplanting, dit in tegenstelling tot het huidige moderne tuincentra, waar vooral het accent ligt op meubels, stenen en allerlei siermaterialen.

Geschiedenis1

Grote klantenkring

Ons hoveniersbedrijf kende een grote klantenkring en de gekozen vorm bleek een groot succes. Het hoveniersbedrijf had in haar gloriejaren al vijftien medewerkers in dienst. Uiteindelijk was Dirk Rebel meer bezig met personeelszorg en overleg met klanten dan met zijn ‘vak', het ontwerpen en aanleggen van tuinen. Hij besloot daarom ook het bedrijf in te krimpen en zichzelf weer meer te richten op zijn hobby en vak, het kweken van bomen en planten en de toepassing daarvan in de particuliere tuin.

De zoon van de oprichter, Henk Rebel, trad in de voetsporen van zijn vader. Hij volgde een opleiding in Boskoop aan de Rijksmiddelbare tuinbouw en na het behalen van zijn diploma ging Henk het bedrijf versterken. Door zijn contacten realiseerde Henk Rebel iets unieks, als eerste buiten Boskoops tuinbouwbedrijf zorgde hij ervoor dat ons siertuincentrum gastlid werd van de Boskoopse Veiling. In die tijd mochten kwekers van buiten Boskoop nog geen lid van deze veiling worden.

Bouw van een 2000 m2 kas

Met de komst van Henk Rebel in de zaak werd besloten de kwekerij annex het siertuincentrum uit te breiden met een oppervlakte van 3 hectare. Doel van deze aankoop was vooral het kunnen voorzetten van de verkoop van siertuinproducten op deze gunstige locatie aan de Huizerstraatweg. De gemeente Naarden merkte echter kort na de aankoop het aangekochte terrein, middels een voorbereidingsbesluit, aan als toekomstig beschermd stadsgezicht. Daarmee viel het uitbreidingsplan in duigen, het bleek nu onmogelijk op dit terrein te kunnen bouwen.

Na diverse processen tegen de gemeente zou uiteindelijk toch de mogelijkheid geboden worden om op dit terrein enkele kassen te bouwen. Na het horen van dit besluit werd gelijk begonnen met het klaarmaken van dit terrein en het aanbrengen van erfverharding. Helaas en tot onze grote teleurstelling maakte de gemeente Naarden haar belofte niet waar.

Uiteindelijk kwam de gemeente Naarden toch met een overeenkomst met ons bedrijf op het naastliggende perceel een kas te realiseren. Na het dempen van de sloot en het creëren van vervangend oppervlaktewater heeft dit geresulteerd in de bouw van een 2000 m2 kas. Dit allemaal om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn; het aanbieden van planten die alleen mogelijk zijn met dit type kas.

Door het tragische ongeval van een op het bedrijf werkzaam familielid en tevens door het overlijden van de oprichter Dirk Rebel sr. besloot Henk destijds de hovenierssector af te stoten. Argument daarvoor was het voorkomen dat de kwekerij verwaarloosd zou worden.

Geschiedenis3.jpg

De kwekerij en ons siertuincentrum werden voortgezet en niet zonder succes. Ruim twaalf jaar geleden trad Dirk, de zoon van Henk Rebel, in de voetsporen van zijn opa en vader. Ook Dirk volgde eerst een opleiding aan de Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop en deed ervaring op bij verschillende kwekers in Boskoop, buitenland en bij de Boskoopse Veiling. Na zijn opleiding trad Dirk toe tot het bedrijf (de derde generatie).

 

wekerij met een rijke historie

Geschiedenis4

U ziet dat ons siertuincentrum en kwekerij een rijke historie kent met een geroemde specialisatie in het buitengroen en met een zeer uitgebreid assortiment. Als één van de weinige kwekerijen leveren wij ‘echte' grote maten beplanting. Bij ons geldt dus niet de uitdrukking “boompje groot, plantertje dood”.

U bent dus van harte welkom op Siertuincentrum Naarden en wij nodigen u daarbij uit om een kijkje te komen nemen op onze kwekerij, gelegen op één van de mooiste plekjes van het Gooi.

Maak je website met Websitemachine.nl